BE-Rural Учебен материал на български език / BE-Rural Educational Material in Bulgarian

Преглед на 100 безплатни онлайн учебни ресурси (изброени по теми: биоикономика, кръгова икономика и ЦУР) / Review of 100 free online teaching resources (listed by theme: bioeconomy, circular economy & SDGs)

Презентационни слайдове / Presentation slides

Викторини и игри / Quizzes and games

 

 

>>> Изтеглете тук всички образователни материали на български език / Download here all the educational material in Bulgarian <<<