background
folhas-topo

Please rotate your phone to start the experience

Vă rugăm să rotiți telefonul pentru a începe experiența

Моля, завъртете телефона си, за да започнете изживяването

folhas-fundo

Добре дошли в BE-Rural:

виртуален динамичен магазин за продукти на биологична основа

Открийте продукти на био основа от цяла Европа и научете как биоикономиката може да допринесе за постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Потопете се в иновационния регион на Стара Загора, България, за поглед към големия потенциал за биоикономика, представен в регионалната стратегия за биоикономика и вдъхновение за използване на регионални ресурси и иновативни бизнес модели.

icon-formiga

Храната на бъдещето?

icon-vaca

Дрехи от мляко?

icon-ananas

Обувки от ананас?

nuvem nuvem nuvem nuvem nuvem nuvem nuvem

Преди да започнем, тези икони ще се появяват в целия сайт. Натиснете върху тях и открийте информацията.

horizontal-scroll-desktop horizontal-scroll-mobile

ХОРИЗОНТАЛНО ПРЕВЪРТАНЕ

просто превъртайте, за да навигирате

ГОРЕЩИ ТОЧКИ

натиснете, за да откриете

ВИКТОРИНА

проверете знанията си

nuvem nuvem nuvem nuvem nuvem nuvem nuvem
entrada-feira entrada-feira-pessoas
nuvem1
nuvem2
arvore1
arvore2
loja1
loja2
loja3
loja4
placa-romania
loja5
placa-bulgaria
loja6
balao-texto

Вземете си ядливи насекоми!

passear-cao
billboard-sdg2

за устойчиво развитие и биоикономиката Цел 2

arvore1
loja7
loja8
balao-texto

Опитайте нашия бургер от насекоми със 100% по-малко емисии!

loja9
loja10
balao-texto

Пийте бира и спестете хляб!

loja11
arvore-primeiro-plano
pessoa1
pessoa2
esplanada
arvore1
arvore2
loja18
balao-texto

Отгледайте тухла!

nuvem
caixotes
loja12
placa-bulgaria
loja13
loja14
balao-texto

Почистване със силата на ензимите

loja15
billboard-sdg9

за устойчиво развитие и биоикономиката Цел 9

pessoa4
nuvem
billboard-sdg12

за устойчиво развитие и биоикономиката Цел 12

loja16
loja19
placa-bulgaria
loja20
loja21
placa-bulgaria
loja22
loja23
balao-texto

100% ябълкова кожа

placa-romania
loja24
balao-texto

Паяжинна технология

placa-bulgaria
pessoa3
arvore1
arvore2
nuvem
nuvem1
vaca
loja25
loja26
loja27
balao-texto

Продажба на обувки от ананас!

placa-bulgaria
loja28
balao-texto

Облечете се в мляко!

balao-texto

Облечете се в рози!

arvore1
arvore2
nuvem
billboard-sdg14

за устойчиво развитие и биоикономиката Цел 14

loja29
loja30
loja31
balao-texto

Облечете се в океана

loja32
loja33
arvore1
arvore2
nuvem
billboard-sdg14

за устойчиво развитие и биоикономиката Цел 15

loja34
loja35
loja36
loja37
loja38
placa-romania
tabuleta
pessoa5
casas
pessoa6
pessoa7
pessoa8
pessoa9
pessoa10

Разберете как селските райони на Стара Загора, България и Ковасна, Румъния работят за разработване на подобни иновативни и био-базирани продукти.

tabuleta-quizz

ДА ВИДИМ КАКВО СИ НАУЧИЛ

banco-jardim
arbusto
arbusto1
fundo
balao-texto

Вземете си ядливи насекоми!

balao-texto

Опитайте нашия бургер от насекоми със 100% по-малко емисии!

balao-texto

Пийте бира и спестете хляб!

balao-texto

Отгледайте тухла!

balao-texto

Почистване със силата на ензимите

balao-texto

100% ябълкова кожа

balao-texto

Паяжинна технология

balao-texto

Продажба на обувки от ананас!

balao-texto

Облечете се в мляко!

balao-texto

Облечете се в рози!

balao-texto

Облечете се в океана

България

В основата на BE-Rural е подкрепата на регионални участници в разработването на регионални стратегии и пътни карти за биоикономиката. Въз основа на подход отдолу нагоре бяха създадени работни групи на заинтересованите страни (SWG) в целевите региони на BE-Rural. Въз основа на обмена на знания и насоките, предоставени и генерирани по време на проекта, регионалните SWG разработиха стратегии и пътни карти за укрепване на регионалните биоикономики в съответните региони.

Научете повече за регион Стара Загора, България и стратегията му за биоикономиката тук

Какво мислите за стратегията?

Стара Загора

Стратегия за развитие на биоикономиката в регион Стара Загора

Икономиката на Стара Загора е доминирана от смесица от малки и средни предприятия и като такива един от основните приоритети на стратегията е създаване на условия за развитие и укрепване на био-базирани сектори и насърчаване на въвеждането на нови технологии. Освен това, стратегията се фокусира върху потенциала на селското и горското стопанство за региона и има за цел да насърчи различни подходи за устойчиво управление на ресурсите и да засили връзките между биоикономиката и регионалното развитие.
България все още не е разработила национална стратегия за развитие на биоикономиката, но Селскостопанската академия (част от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗГ)) разработи преди 2 години “Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката”, одобрена от Министерството през 2020 г. Биоикономиката се разглежда в разработената пътека „Зелена и устойчива България” от Националната програма за развитие до 2030 г.

 

 

Стратегия за развитие на биоикономиката в регион Стара Загора

Прочетете на български език Прочетете на английски език

Съответни мултимедийни връзки

Казанлъшката котловина

Стратегия за развитие на биоикономиката в Казанлъшката котловина

Отглеждането на етерично-маслени и лечебни култури е особено важно в Област Стара Загора и е включено в Стратегията. Поради специфичното съчетание на много благоприятни почвено-климатични условия в Казанлъшката котловина, районът е известен с отглеждането на етерични маслодайни култури и с производството на най-висококачествено розово масло, което отговаря на международно признати стандарти за качество. Отглеждането на лечебни култури също е от съществено значение, тъй като България има водеща позиция в Европа по износ на сушени билки.

Тракийски университет и Био-иноватори

България изпълнява националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, чиято основна цел е стимулиране на целенасочени изследвания и политики в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката. Това ще помогне за справяне с трите основни предизвикателства, пред които са изправени тези сектори днес: осигуряване на устойчиво производство на храни в отговор на нарастващото глобално търсене, гарантиране на устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата, както и балансирано развитие на биоикономиката в селските райони и техните общности. Тракийският университет, намиращ се в Стара Загора, е част от консорциума, изпълняващ програмата и има ключов принос в разработването на стратегията за биоикономиката на Стара Загора, като по този начин се създава синергия и допълняемост с дейности на национално ниво.

Бизнес инкубаторът Go-Up, който се намира в Тракийския университет е ярък пример за иновативния потенциал на региона.
Същевременно, в България съществуват редица успешни примери за дребномащабни модели на биоикономиката.

Например, стартираща компания от Стара Загора с иновативно решение на съществен екологичен проблем – нарастващите количества утайки от битовите пречиствателни станции за отпадъчни води. Учени от Тракийския университет са съоснователи на фирмата „Атлас Агро Сайънс“, която се стреми да намали неефективното изхвърляне на утайки от пречиствателните станции и нарастващото използване на минерални торове в селското стопанство. Чрез прилагане на иновативна патентована технология и прилагане на принципите на кръговата икономика, те разработиха продукти, използвайки напълно безотпадна технология, които са напълно безопасни за околната среда.

Или примерът на Дамасцена ООД, успешна българска компания в областта на производството на етерични масла и натурална козметика. Дестилерията, създадена в с. Скобелево (Розова долина, край Казанлък и Павел баня) произвежда розово масло, добито от техните насаждения на Rosa damascene, както и розова вода, лавандулово масло, лавандулова вода, розов абсолют за парфюмерийни цели, козметика, фармация и хранително-вкусова промишленост.

Съответни мултимедийни връзки

Румъния

В Румъния разработването на пътната карта за биоикономиката беше ръководено от иновационни клъстери, които са добре представени в региона. Основната цел е да се насърчи качествен и устойчив начин на живот в региона чрез утвърждаване на специфични действия за хармонизирано развитие на селските райони, социално включване и екоиновации.

Научете повече за регион Ковасна, Румъния и пътната му карта за биоикономиката тук

Какво мислите за стратегията

Ковасна

Стратегия за развитие на биоикономиката в регион Ковасна

В Румъния разработването на пътната карта за биоикономиката беше ръководено от иновационни клъстери, които са добре представени в региона. Основната цел е да се насърчи качествен и устойчив начин на живот в региона чрез утвърждаване на специфични действия за хармонизирано развитие на селските райони, социално включване и екоиновации.

Румъния няма национална стратегия за биоикономиката, но Плана за интелигентна специализация на региона Centru (2021–2027) разглежда 5 междусекторни теми, включително темата за устойчива икономика. В допълнение, препратки към биоикономиката са направени в Регионалния план за развитие на регион Centru 2021–2027. Тази междусекторна регионална тенденция е в съответствие с националните усилия, в които са включени няколко правителствени институции, като правителствения отдел по устойчиво развитие, Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и Министерство на икономиката.

Стратегия за развитие на биоикономиката в регион Ковасна

Прочетете на английски език Прочетете на български език

Съответни мултимедийни връзки

Бизнес инкубатор Сфънту Георге и клъстери

Ковасна представлява люлката на процеса за създаване на клъстери в Румъния. Няколко клъстера; 1) Pro Wood Регионален клъстер по дървесина, 2) Иновативен клъстер за биомаса за зелена енергия, 3) Регионален клъстер за текстил и мода в Трансилвания, 4) Регионален клъстер за агрохрани, 6) Регионален клъстер за балнеотуризъм в Трансилвания са част от бизнес инкубатора на Сфънту Георге, който представлява основния иновационен участник в региона.

Гледайте това видео за въведение в работата на бизнес инкубатора Сфънту Георге – забележителен синтез на съвместни усилия, увенчан с организацията на „световно кафене“ по BE-Rural! Видеото дава поглед към кафенето BE-Rural през септември 2021 г., организирано от IPE в сътрудничество с ASIMCOV, по повод на Европейската зелена седмица. Това събитие решително допринесе за завършването на Пътната карта за стратегия за биоикономика в окръг Ковасна в Румъния.

Пътната карта на стратегия за биоикономиката в Окръг Ковасна се стреми също така да увеличи конкурентното предимство чрез подкрепа на биоиноватори в местните икономически дейности.
Научете повече за биоиноваторите в района тук.

Комуни Естелник и Гелинца

Най-добра практика Бизнес модел в областта на биоикономиката (1 село – 1 MW)

Пътната карта има за цел да надгради успешни бизнес модели на биоикономиката, като интегрирания модел „1 село 1 MW“ на енергийна система на общинско ниво, разработена в общините Естелник и Гелинца. Малките биоенергийни системи са инсталации с мощност до 1 MW капацитет за генериране на енергия, които имат предимството, че могат да бъдат разпределени в общността.

 

 

Избери категория

*Цел за устойчиво развитие